SPEAKOUT NÖBETLERİ

We reinforce the subjects we have learnt with the activities we do at Speakout points.

Öğrendiğimiz konuları Speakout noktalarında yaptığımız etkinliklerle pekiştiriyoruz.