Rehberlik

Yol gösteren, kılavuz; bir kimseye veya bir topluluğa iyi ile kötüyü görmesinde ve doğru yolu bulmasında yardımcı olandır Rehber. 

 

Her öğrencinin kendine özgü bazı özellikleri vardır. Öğrencilerin ilgi, yetenek, başarı ile ilgili motivasyonu onların okul başarısını etkilemektedir. Aynı motivasyon bireylerin yaşam becerilerini de etkilemektedir. Bu kapsamda sunulan rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri büyük önem taşımaktadır.

 

Safa Okullarında öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerine yardımcı olacak rehberlik hizmetleri hem psikolojik hem de akademik rehberlik olarak iki kısımda ele alınır.

 

ğrencilerin keşfetme yolculuğunda onlara yoldaşlık etmektir. "

 

"Hedeflerine yürürken; istedikleri yolu farkındalıkla seçmelerini, seçtikleri yolda kararlılıkla adım atmalarını destekleyen ve ulaşmak istedikleri yere onları ulaştıran profesyonel bir süreçtir."

 

Safa Okullarında PDR hizmetleri aşağıdaki başlıklarda yürütülmektedir.

 

VAKA Çözümleri: Okullarımızda meydana gelen öğrenci bazlı yapılan iş ve işlemlerdir. Bu vakalar veli/idare/öğretmen/pdr birimlerinin ihtiyaç gördüğü durumlarda PDR birimine “yönlendirme formu” ile başlattığı işlemlerdir. Gerekse psikolojik gerekse akademik gerekse kariyer alanlarında yapılan çalışmaları içerir.

 

GÖRÜŞMELER: Okullarımızda PDR birimi tarafından eğitim-öğretimin toplam kalitesini artırmak adına bir takım görüşmeler yapılır. Bu görüşmeler;

-Bireysel Öğrenci Görüşmeleri

ğrenci Grup Görüşmeleri

ğretmen / Mentör Görüşmesi

-Veli Görüşmeleri

şeklinde gerçekleştirilmektedir.

 

MENTÖR SAATİ: Okullarımızda görev yapan PDR birimi ayda bir defa sınıf mentör saatinde koordinatörlük tarafından belirlenen ve önceden gönderilen konuları işler.

 

SEMİNERLER: Okullarımızda görev yapan PDR birimi değişik seminerlerle eğitim-öğretimin toplam kalitesini artırmak için çeşitli alanlarda seminer çalışmaları planlar.

Genel Seminerler

Online Seminerler

Veli Atölyeleri

şeklinde uygulanmaktadır.

 

TEST VE ENVANTERLER: Okullarımızda görev yapan PDR birimi sınıf seviyesine uygun, gelişimsel süreçleri destekleyecek test ve envanter uygulaması yaparlar.

-Anasınıfı: Peabody Resim Kelime Testi, Metropolitan Okul Olgunluk Testi, Bir Aile Çiz Çalışması, Bir İnsan Çiz Çalışması,Frankfurter Dikkat Çalışması

 

-İlkokul: Metropolitan, kent EGY, D2 dikkat testi(4. Sınıf 2. Dönem), Frostig, Louise duss psikanalitik hikayeler testi, wisc-r Alt testleri

 

-Ortaokul: Burdon Dikkat Testi, D2 Dikkat Testi, Kaygı Ölçeği, Kimdir Bu? Kime Göre Ben Neyim?, Bir Cümle Tamamlama, Rathuls Atılganlık Ölçeği, Öğrenme Güçlüğü Envanteri

 

-Lise: Yaşam Pencerem Testi, Çalışma Davranışı Testi, Burdon Dikkat Testi ,Öğrenme Stilleri Testi, Holland Mesleki Yönelim, Stres ve Kaygı Ölçeği