Değerler Eğitimi

 


   DEHAM programı kapsamında anasınıfı, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde her ay bir “DE
ĞER KAVRAMI” işlenmektedir. Bu kavramlar her erdemli bireyde olması gereken yaş grubuna göre planlanmış kavramlardır.

 

Özel Safa Okulları olarak Değerler Eğitimi öğretmenimizle birlikte diğer branş öğretmenleri ve sınıf öğretmenlerimiz doğrudan işin içinde yer alarak programı birlikte uygularlar.

 

   Öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak, maddi ve manevi sorumlulukların farkında, iletişim becerileri kuvvetli, milli değerlerin şuurunda, özgüveni yüksek bireyler yetiştirmek niyetiyle her ay farklı bir değer kavramının işlendiği, sistemli, etkinlik ve pekiştirme projeleriyle birlikte her kademede yapılan çalışmadır. Etkinlikler sınıf içi etkinlikleri -, okul geneli etkinlikler, salon programları ve aile eğitimleri olarak her ay düzenli yapılır.

 

Değer Kavramlarının Aylık İşlenişi

 

ı.Hafta: ilgili kavramların açıklaması yapılarak ana hatlarıyla işlenir.

 

2.Hafta. Kavram ile ilgili öykü ve hikaye tahlili yapılır.

 

3.Hafta: Kavram ile ilgili etkinlik, görsel, salyt, drama vs. yapılarak pekiştirilir.

 

4.Hafta: Genel konu tekrarı yapılarak sözlü ya da yazılı sınav uygulaması yapılır.