Akademik Eğitim

 Özel Safa Okulları’nda Akademik Eğitim, MEB müfredatının kazanımlarına uygun olarak Eğitim Koordinatörlüğümüzün özel olarak hazırladığı programlara göre yapılır. Eğitim sürecinde öğrencinin anlama ve yorumlama kabiliyeti kazanıp, muhakeme gücünün arttırılması hedeflenir.

 

 Öğrencilerin ders kazanım ve içeriklerine uygun olarak deney, gözlem, inceleme, araştırma yapmaları ve projelerde görev almaları sağlanır. 

 

 Uygulanan ders programının yanı sıra etüt programları uygulanır. Bireysel ders çalışma planları çıkartılarak akademik anlamda disiplinli bir çalışma yapılması hedeflenir. Okulumuzun belirlediği kaynak kitapları, kazanım değerlendirme testleri ve deneme sınavları ile doküman desteği sağlanır.

 

  İşlenen konuların pekişmesi için günlük ödev ve işlenilen konuların unutulmaması için Haftalık Ödev sistemi uygulanır. Aylık olarak yapılan kazanım değerlendirme sınavlarıyla konu ve ünitenin değerlendirilmesi sağlanır. Özel Safa Okulları’nda tüm akademik sınavlar için çalışma yapılarak akademik başarı hedeflenir.

 

 Öğrencilerin öğrenme ve gelişim düzeyleri izlenerek geri bildirim yapılır ve istenen düzeyde gelişim göstermesi için Koçluk Birimi tarafından gerekli önlemler alınır.

 

Safa Okulları'nda rehberlik, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik ile Akademik Rehberlik olarak iki ayrı birimde yürütülmektedir.

 

Akademik Rehberlik,ölçülebilir veriler ışığında öğrencinin bireysel olarak  takibi,gelişimi ve yönlendirilmesi gibi faaliyetleri kapsamaktadır.

 

Akademik Rehberlik uygulamalarında esas olarak öğrencilerimize kariyer gelişimleri süresince karşılaşacakları;

-Verimli çalışma yöntemleri

-Hedef belirleme

-Etkin ve kalıcı öğrenme

-Planlama

-Zaman yönetimi

gibi alanlarda destek olunmakta ve öğrenciler Akademik Ajanda ile takip edilmektedir.

 

Psikolojik Danışmanlık ve  Rehberlikte ise amaç,öğrencilerin kendilerini keşfetmelerini sağlayarak problem çözme becerisi geliştirmeleri,sosyal çevreleri ile uyum,yaşam boyu gerekli olacak donanımları kazanmalarıdır.