Manevi Eğitim

      

Safa Okullarında öğrencilerimizin manevi gelişimlerini önemsiyoruz. İslami ve ahlaki değerleri özümsemelerine, kulluk ve ibadet bilinci oluşumlarına katkıda bulunarak örnek şahsiyetler olmalarını arzu ediyoruz. Bu alanda Kur’an-ı Kerim eğitimi, Temel Dinin Bilgiler, Siyer ve DKAB dersleri verilmektedir. Her sınıf düzeyinde program, etkinlik ve oyunlarla öğrenme süreci desteklenir.

 

 

KUR'ÂN-I KERİM ÖĞRETİMİ

 

Özel Safa Okullarında bir sınıfın Kur'an-ı Kerim dersinde aynı anda 2 öğretmen ders vermektedir. Haftanın ilk dersinde tecvid kaidesi, ezberlenecek dua ve sure talimi yapılır. Diğer derslerin ilk 5 dakikasında mahreç çalışması, ikinci 5 dakikasında talimle haftanın dua veya suresi tekrar edilir. Kalan sürede ise iki öğretmen her bir öğrenciye birebir ders okutulur.

 

Anasınıfı 4-5 yaş grubundan başlayarak ilkokul, ortaokul ve lisede sınıf için ayrı ayrı Kur'an-ı Kerim müfredatı oluşturulmuştur.Bu plan üzerinden öğretim gerçekleştirilmektedir.

Oluşturulan müfredata göre cüz çalışmalarında hangi harflerin hangi zaman diliminde verileceği, hangi tarihte Kur'an a geçeceği belirlenmiştir.

Kur'an-ı Kerim'i iyi okuyabilen öğrencilerimize tashihi huruf ( düzgün okuma) dersleri ile ezber çalışmaları yapılır.

 

Kur'an-ı Kerim Derslerinde;

 

1-   Namaz duaları ve surelerinin ezberleri

2-   Günlük dua ezberleri

3-   Tecvid kuralları

4-   Mahreç kuralları

5-   30. Cüzden sure ezberleri

6-   Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okuma çalışmaları yapılır.

 

 

TEMEL DİNİ BİLGİLER AHLAK BİLGİSİ

 

Temel Dini Bilgiler ve Ahlak Bilgisi derslerimiz; Rabbimizin emir ve yasaklarını, O'nun yolunda yapılması ve inanılması gereken her türlü imani ve ameli vasıfların anlatıldığı alandır.

Bu derste amacımız öğrencilerimize dinimizi sevdirerek ve özümseterek öğretmektir.

 

1.    aşamada konular ayrıntılarıyla anlatılır.

2. aşamada etkinlik (bilmece, bulmaca, test) yapılır.

3. aşamada ise konu ile ilgili gezi ve ziyaretler yapılır.

4. aşamada ise dönemlik projeler ile ibadet ve kavramların pekiştirmesi yapılır.

 

 

 

SİYER-İ NEBİ

 

Özel Safa Okulları öğrencilerimizin Peygamber Efendimiz (S.A.V.)'in hayatını ve sünnetlerini öğrenmeleri hedeflenmektedir. Bu nedenle anasınıfı, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki her sınıfta siyer dersi verilmektedir. Siyer derslerinde, peygamberler tarihi ile Peygamber Efendimiz (S.A.V.)'in hayatı bir program dâhilinde işlenmektedir.

 

 

 

SALON PROGRAMLARI (SİYER-İ NEBİ)

 

Özel Safa Okullarının her şubesinde yılda bir kez Siyer-i Nebi salon programları yapılmaktadır. Bu programlarla öğrencimiz, velilerimiz ve personelimizin gönlünde peygamber sevgisinin her daim diri tutulması hedeflenir.

 

HADİS OKUMA YARIŞMALARI

 

Özel Safa Okullarında her yıl geleneksel 40 hadis ezber ve güzel okuma yarışmaları düzenlenmektedir.

Özel Safa Okulları sınıflar arası ve şubeler arasında Siyer-i Nebi (SAV.) ile ilgili şiir, resim ve mektup yarışmaları düzenlenmektedir.