Eğitim Koçluğu

 

AKADEMİK KOÇLUK

 

 

Akademik Koçlar, Branş öğretmenlerimiz;  öğrencilerimizin akademik gelişimlerini birebir olarak takip ederler. Alanında uzman kadromuz  öğrenciyi merkezli bir yaklaşım ile öğrencilerimiz akademik gelişimine odaklanmışlardır.

Akademik eğitimde hizmetlerimiz aşağıdaki başlıklarda yürütülmektedir.

 

-Akademik ajanda takipleri ve yönlendirmeleri

 

Okullarımızda görev alan Akademik Koçlar, öğrencilerimizin akademik gelişimlerini "Akademik Ajanda ile takip ederler. Akademik ajanda planlama becerisinin yerleşmesi açısından 5. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm kademelerde kullanılır.

Öğrencilere Akademik Koç tarafından 2 haftalık süreçlerde kazanım eksiklerine göre programlar oluşturulur. Bu programlar sınıf seviyesine göre 2-3 farklı program olabilir. Uygun öğrencilere uygun program verilir. Ajandalar 2 haftada 1 düzenli olarak toplanır. İncelenir. Gerekli yönlendirmeler ajanda üzerinde yazılır. Gereken durumlarda öğrenci bireysel olarak uyarılır. Ajanda kontrolleri "Takip Dosyasına-K12 sistemine " girişi yapılır. Ajanda getirmeyen öğrenciler Mentöre iletilir. Mentör aileye bilgi verir. Bu çalışma yıl boyuca uygulanır. Öğrencimiz planlama becerisini kazandırma çalışmalarındaki en temel uygulamamızdır.

 

 

Bireysel Öğrenci Görüşmeleri -Grup Öğrenci Görüşmeleri-Veli Görüşmeleri

 

Bireysel Öğrenci Görüşmeleri: Öğrencilerimizle yapılan bireysel görüşmeleri kapsar. Eğitim öğretim yılı başlanğıcında  kademe geçişlerinde (1.Sınıf – 5. Sınıf – 9. Sınıf) olarak öğrenciyi tanıma çalışması kapsamında ve dönem içerisinde  akademik süreç ve kariyer alanında yapılan görüşmelerdir. 3-4 haftalık planlamalar doğrultunsa eğitim koçu öğrencimizle bireysel olarak görüşmeler ve planlamalar yapar ve bu döngü eğitim öğretim yılı boyunca devam eder.

 

Grup Öğrenci Görüşmeleri: Belli alanlarda ortak yapılan öğrenci görüşmeleridir. Ajanda kullanımı, planlama becerisi geliştirme, kariyer geliştirme, mesleki yönlendirme, kaynak seçimi, ders çalışma becerisi, test teknikleri gibi konularda görüşmeler yapılır.

 

 

FÖY SİSTEMİMİZ

 

Konu Pekiştirme ve Değerlendirme Föyleri 2 haftalık süreçte işlenen kazanımların geri dönütünü ve öğrencinin akademik  gelişimini takibini sağlayabilmek için tüm branş öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan bir çalışmadır.

 Öğrencilerimizin  2 haftalık periyotlar halinde  verilen Föyler öğrencilerimizin çözümü ardından kulanmış olduğumuz sisteme cevaplarının işlemeleri sağlanır. Föyler ile ilgili ölçülebilir veri analizleri Akademik Koçluk tarafıdan hazırlanıp veriler branş  öğretmenlerimize iletimi sağlanır.Öğrencilerimiz kazanım eksikleri ortaya çıkar bu kazanım eksikliklerine yönelik gerekli yönlendirme ve çalışmalar yapılır.

 

DENEMELER VE DENEME ANALİZLERİ

 

2-3-4. Sınıflar için 1 Adet Hazırbulunuşluk + 6 Adet deneme planlanır. Ara gruplarda (5-6-7 / 9- 10-11) bir yıl için 1 Adet Hazırbulunuşluk + 6 Adet deneme planlanır. LGS grubunda Kasım ara tatile kadar 1 Sözel 1 Sayısal şeklinde uygulanır. Bu denemeler Cuma günü ders programında olduğu gibi zamanında uygulanır. YKS gruplarında ise öncelikle TYT denemeleri beraberinde AYT denemeleri eklenir. YKS denemeleri her haftasonu uygulanır. Deneme Sınavlarıyla ileri seviyede ölçme ve değerlendirme desteği sağlanır.

 

 

DİJİTAL KOÇLUK DİJİ DEMİ YAPAY ZEKA DESTEĞİ VE  TAKİBİ

 

Her modülde farklı yayınevlerinden seçilmiş yaklaşık 200.000 video çözümlü, kazanım ve zorluk düzeyi etiketli soruların olduğu bir platformumuzdur.

Branş öğretmenlerimiz dört farklı kaynaktan (soru bankası-soru havuzu-pdf-açık uçlu) ödev verebilirler. Öğrencimize ve velimize bu doğrultuda bildirimler gider. Okul idaremiz-öğretmen-veli- öğrenci detaylı ödev raporlarını görebilir.

İstenilen konu ve kazanımlardan istenilen zorlukta konu testleri, denemeler, ödevler hazırlanabilir.

Etüt planlama ve takipleri yapılır.

Sanal sınıf yönetimi ve entergrasyonu sağlanır.

Sıfır hata testleri oluşturarak öğrencimizn kazanım eksiklikleri giderilir.

Yapay zeka sayesinde doğrudan öğrencilerimizin eksiklikleri ve bu eksikliliklerin planlamaların yapılmasına olanak sağlar.

 

ETÜT PLANLAMALARIMIZ:

 

Öğrencilerimizin sınav analizleri sonuçları doğrultusunda etüt planlamalarımız oluşturulur. Öğrencilerimiz gruplandırılarak aşağıdadaki etüt gruplarına yönlendirilmesi yapılır.

-Akademik gelişim etütleri

-Akademik hazırlık etütleri

-Tematik etütler

-Ortak yazılı sınav öncesi etütleri

 

Hafta sonu etütlerimiz ise bir dönemde 6 etüt olarak planlanır. Özellikle deneme sonuçlarına göre ihtiyaç hissedilen branş ve konular öncelenerek hazırlanır. Branş öğretmenleri ile oluşturulur.

Tüm etüt planlamalarımızda K12 "Madde Analizi-Bilgi Haritası" çıktılarından yararlanılır. Etütlerin duyurusu en geç 3 gün önceden öğretmen-öğrenci ve velilerle paylaşılır.

 

 

AKADEMİK EĞİTİMDE PDR HİZMETLERİMİZ:

 

PDR hizmetlerinin aile ile işbirliği içinde yürütülmesi çocuklarımızın sevgi ve güvenle ,sağlam adımlarla geleceğe hazırlanmalarında önemli bir paya sahiptir. Velilerimizle yapılan bireysel görüşmeler öğrenci-veli okul işbirliğini sağlıklı yürütebilmek için önemlidir .Aynı zamanda hem bilinçlendirmek hem de farkındalık oluşturabilmek için çocuklarımızın geleceğe hazırlandıkları bu süreçte ,ebeveynlerin daha da güçlenmesini sağlamak amacıyla yapılan veli görüşmelerimiz , veli seminerlerimiz , veli atölyelerimiz ve aynı zamanda söyleşilerimiz ile aile eğitimleri yapılmaktadır.

 

Etkili ve kuşatıcı öğrenci-veli iletişimiyle, tüm bu süreçler velilerimiz ile ortak bir şekilde yürütülür akademik gelişimlerini takip edebilirler.