Deham

 

 

DEHAM birimi Safa Okulları manevi eğitim markasıdır.

DEHAM programını üç ana başlıkla açıklayabiliriz.

 

1-Değerler Eğitimi

2-Hafızlık Eğitimi

3-Manevi Eğitim içeriklerinden oluşan eğitim programıdır.

                                                                                           

 

 

1-DEĞERLER EĞİTİMİ

 

         Değerler bir toplumun; kültürel, ahlaki, sanatsal, örf ve adetlerini, inancını, milli ve manevi değerlerini yansıtan kavramlardır. Değerler yaşanabilir dünya düzeni için güven, mutluluk ve huzurudur.

 

        

 

         Safa Okulları’nda her ay farklı bir değer kavramı işlenir.

Sistemli, etkinlik ve pekiştirme projeleriyle birlikte her kademeye özgü bir müfredatı vardır. 

Etkinlikler sınıf içi etkinlikler, okul geneli etkinlikler, alan gezileri, sosyal projeler, salon programları ve daha birçok çalışmayı kapsar.

 

 

Safa Okulları’nda amacımız öğrencilerimizi;

 

*kişisel gelişimleri yüksek

 

*iletişim becerileri kuvvetli

 

*milli değerlerinin farkında

 

*manevi sorumluluklarının bilincinde

 

*çalışkan ve üretken

 

*özgüvenli

 

*sosyal ve kültürel farklılıklara saygılı

 

*her şartta ve koşulda toplum huzur ve mutluluğunu önceleyen

 

*iyiliği, güzelliği özgürce anlatan,

 

 *cesur ve lider ruhlu  bireyler olarak yetiştirmektir.

 

 

AİLE EĞİTİMİ

 

         Velilerimize yönelik her ay düzenli “Aile Eğitimi” programları yapılır. Programlar  online seminer, aile katılımlı atölye çalışmaları, kahoot yarışmaları, kitap okuma ve tahlil buluşmaları,  vb şekildedir.  Aile eğitimleri ile okulda öğrencilerimize verilen eğitimin pekiştirilmesinde ortak dil kullanımı hedeflenir. Bu sayede öğrenci doğru bilgiyi kaynağından alır ve doğru kaynak desteğiyle hayata geçirmekte zorluk yaşamaz.

 

 

                                              

2- HAFIZLIK EĞİTİMİ

 

 

Hafızlık eğitimi Safa okullarında 4. sınıfı bitiren öğrencilerimizle yaptığımız özel bir çalışmadır. 

Hafızlık eğitimi üç aşamadan oluşur.

 

1- Ön hazırlık aşaması ( Yaz dönemi )

2- hazırlık aşaması ( 5.Sınıf dönemi )

3- Hafızlık aşaması ( 6. ve 7. Sınıf dönemi )

 

 

 

3-MANEVİ EĞİTİM

        

           Safa Okullarında öğrencilerimizin manevi gelişimlerini önemsiyoruz. İslami ve ahlaki değerleri özümsemelerine, kulluk ve ibadet bilinci oluşumlarına katkıda bulunarak örnek şahsiyetler olmalarını arzu ediyoruz. Bu alanda Kur’an-ı Kerim Eğitimi, Temel Dinin Bilgiler, Siyer ve DKAB dersleri verilmektedir. Her sınıf düzeyinde müfredat, program, etkinlik planlaması yapılır.

 

 

KUR’AN-I KERİM EĞİTİMİ

 

 

4 yaştan başlayarak anasınıfı, ilkokul, ortaokul ve lise kademeleri için ayrı ayrı Kur’an-ı Kerim müfredatı oluşturulmuştur. Hazırlanan planlar cüz çalışmaları, tecvit, mahreç yüzüne okuma, ezber yapılacak dua ve sureleri kapsamaktadır.

 

Derslerimiz; anasınıflarında sınıf dersleri ve bireysel olarak yapılır.

İlkokul, ortaokul ve lise kademelerinde çift öğretmen uygulaması ile sınıf dersleri olarak yapılır.

Kur’an-ı Kerim derslerinde amacımız ilk vahiyle gelen “OKU” emrinin muhatabı bireyler yetiştirmek, lafzen ve fikren kelam-ı kibarı öğretmek, idraki hususunda öğrencilerimizde farkındalık oluşturmaktır.

 

 

 

SADA-YI SAFA

 

Kur’an-ı Kerim’i kaidelerine uygun, seri ve güzel bir sâda ile okuyabilme, topluluk içerisinde kıraat özgüveni kazandırmaya yönelik, ilkokul ortaokul ve lise grubu öğrencilerimiz için hazırlanan DEHAM projesidir.

 

 

Kur’an-ı Kerim derslerinde ileri düzeyde okuma yapmak, alanda kendini geliştirmek için gayretli,  proje dahilinde çalışmaya istekli olan öğrencilerle yapılan özel bir programdır. Projeye öğrenci seçimi mülakatla yapılır.

 

 

TEMEL DİNİ BİLGİLER

 

 

         Temel Dini Bilgiler eğitimi ibadet, ahlak, Rabbimizin emir ve hükümleri, ameli uygulamaların anlatıldığı alandır.

 Anasınıfı & ilkokul kademelerinde müfredat dâhilinde, ortaokul & lise de değerler eğitimi dersi içerisinde öğretilen programdır.

 

 

SİYER

 

 

         Peygamberler tarihi, Peygamber Efendimiz Sav’ın hayatı, sünnetleri, kişilik özellikleri, mücadelesi, tebliğ çalışmaları ve entelektüelliği tüm kademelere özgü program dâhilînde öğretilir.

 

Safa Okulları, siyer dersleriyle öğrencilerinin ahlakını üsve-i hasene ile donatmak, birey olma sorumluluklarını en zirvede öğrenmelerini hedeflemektedir.

 

İlk peygamber Adem as. ile başlayan son peygamber Hz. Muhammed s.a.v ile nihayet bulan nübüvvet ışıklarının örnek hayatlarını öğretmektir. Safa Okulları anasınıfı, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde hazırladığı müfredatla öğrencilerinin duygusal-bilişsel gelişimlerini maneviyatla harmanlamaktadır.