Robotik Eğitim

 

SAFA OKULLARI'nda ilkokul 3. sınıftan itibaren Robotik ve Kodlama dersleri verilmektedir.Bu eğitimle birlikte ;

 

* Robot Tasarlama
* Programlama
* Kodlama
* Algoritma Hazırlanması
* Elektronik Tasarım
* Motor Seçimi ve Hareketlendirilmesi
* mBlock ve Scratch programları ile kod yazarak mBot mini robotunu harekete geçirmeyi ö
ğrenmektedir.
* Arduino setleriyle devre tasarlayarak, sensörlerin i
şlerini, basir elektrik devrelerini kurarak öğrenmektedir.
* Bu alanda kendini geli
ştiren ve ilgisi olan öğrencilerimize Robotik Kulübü açarak daha üst düzey çalışmalar yapılabilmektedir.

 

*Kodlama eğitimi, 21. yüzyıl becerileri ile donatılmış, problem çözme ve ürün geliştirme yeteneklerine sahip, teknolojiyi etkin kullanabilen bireylerin eğitiminde önemli bir yere sahiptir.  Programlama öğrenmek insana sistematik düşünme, problem çözebilme, olaylar arasındaki ilişkileri görebilme, yaratıcı düşünebilme gibi beceriler kazandırmaktadır.

 

ğrenciler  teknolojiyi tablet  akıllı telefon  ve bilgisayar kullanmak olarak görürken bu proje sayesinde kendileri de istedikleri bir problemi çözmek için önce problemin çözüm basamaklarını belirliyorlar sonra bu basamakları uygulamaya koyuyorlar. Öğrencilerde  bu projeyle beraber ortaya çıkan” ben de üretebiliyorum” düşüncesi onları teknolojiyi doğru kullanmaya sevk etmektedir.

 

*Asosyal, kendi iç dünyasında olan çocuklar kendilerini, fikirlerini, hayallerini kodlayarak ve bunu başkalarıyla paylaşarak özgüvenlerinin artmasını sağlamaktadırlar. Sorunlara en kısa yoldan cevap bulmaktadırlar. İlkokul ve Ortaokul öğrencilerinin ileri yaşlarda üretim odaklı çalışmalar içine girip, mühendis olup yeni icat yapmayı istemeleri hedefleri arasındadır.

 

ğrencilerimizin diğer derslerle ilişkili çalışmalar akıllarına gelmekte ve bu çalışmaları kodlama becerilerinden faydalanarak hayata geçirmektedirler. Dünya genelinde üzerinde oldukça fazla durulan STEM çalışmaları içerisinde sayılabilecek basit bir oyun hazırlama değil diğer alanlarla konularla hayatla ve dersleriyle ilişkili çalışmalar yapmaktadırlar.