CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH SINAVLARI

Cambridge Assessment English Sınavları;
Uluslararası geçerliliği olan ve 130 farklı ülkede 2700 merkez tarafından uygulanan, 5.5 milyondan fazla öğrencinin girdiği sınavlardır.
Bu sınavlar 800 yıllık bir geçmişi ve uluslar arası geçerlilği olan Cambridge üniversitesi tarafından 1858 yılından beri yani 161 yıldır adayların dili nasıl kullanabildiğini değerlendirmekte ve bunu uluslararası belgelemektedir.
Tüm sınavlar, dil yeteneğinin tanımlanmasında kullanılan uluslararası standart olan Avrupa Ortak Dil Çerçevesinde ( CEFR ) uygundur. Bu sınavlar farklı ulus ve dillerden gelen öğrencilere adil olacak şekilde tasarlanmış olup özel bir araştırma programıyla desteklenmektedir.

 Özel Safa Okulları olarak 4 sınav merkezimizle, öğrencilerimizi dünya standartlarına uygun ve uluslar arası geçerliliği olan ölçme değerlendirme metotlarıyla buluşturuyoruz.