İlkokul

     *İlkokula kaydı yapılacak öğrenci rehberlik birimi tarafından akademik ve psikososyal  yönden  değerlendirmeye alınır.

 

     *Rehberlik değerlendirmesi olumlu sonuçlanan öğrenci için Safa Okulları yolculuğu başlar.

 

     *MEB müfredatına ek olarak koordinatörlük tarafından hazırlanan özel ve özgün eğitim programları uygulanır.

 

     *Dersler güncel öğretim yöntem teknikleri, interaktif metotlar kullanılarak etkinlik ve oyun ağırlıklı işlenir

 

*Tüm kademelerde güne 20 dakika kitap okuma saatiyle başlanır.

 

*Akademik başarıyı desteklemek amacıyla bireysel ve grup etütleri yapılır.

 

*2.Sınıftan itibaren yılda 4-6 kez deneme sınavı uygulanır. İdare ve öğretmen işbirliği içinde deneme analizleri yapılır.  Analiz sonucuna göre destek programı oluşturulur.

 

*Ödevlendirme kaynak kitap ve dijital platformlar üzerinden yapılır.

 

*Sabah kahvaltısı ve öğle yemeği olmak üzere 2 öğün yemek verilir.

 

 *Aylık okul içi - okul dışı gezi ve etkinlik programları uygulanır.

 

 *Sene başı açılış toplantısı, veli çayları, bireysel görüşmeler olmak üzere yılda 5 kez veli toplantısı yapılır.